14. kesäkuuta 2018

SOSIAALINEN MEDIA - OPPIMISTEHTÄVÄ 4d: Sosiaalinen media tulevaisuudessa

Sosiaalisen median verkkokurssi lähestyy loppuaan. Kurssin aikana olen oppinut paljon uusia asioita ja saanut uutta näkökulmaa sosiaalisessa mediassa toimimiseen. Minun ikäisilleni sosiaalinen media on ollut läsnä arjessa lähes aina - olemme niin sanotusti kasvaneet sosiaalisen median kehityksen mukana. Vaikka olen ollut esimerkiksi Facebookissa jo melkein 10 vuoden ajan, on silti paljon täysin uusia asioita, joita opin tämän kurssin aikana.

Sosiaalisen median käyttäminen tulevaisuudessa on yhä edelleen voimistamassa rooliaan. Lähes jokaisella työpaikalla on käytössä jonkinlainen sosiaalisen median palvelu. Työskentelen itse S-ryhmässä, tarkemmin sanottuna Turun Osuuskaupassa. Käytimme ennen EU:n tietosuoja-asetuksen voimaan tuloa Facebook-ryhmää, joka lisäsi yhteisöllisyyttä ympäri osuuskauppaa. Tietosuoja-asetuksen myötä otimme kuitenkin käyttöömme Facebookin rinnakkaispalvelun Workplacen, johon kirjaudutaan työyhteisön tunnuksilla, jolloin kaikilla on mahdollisuus päästä keskusteluun mukaan. Tässä jo huomasimme, että yhä enemmän siirrytään käyttämään palveluita, jotka löytyvät osana sosiaalisen median tarjoamia palveluita. 

Osuuskaupassa käytetään myös paljon edelleen Facebookia, sillä suurimmalla osalla kaupoista tai ravintoloista on omat aktiivisesti päivitettävät Facebook -sivut. Kaupalla ei ole yhtä tarkkoja rajoitteita sosiaalisessa mediassa toimimisessa, kuin esimerkiksi pankeilla, mutta paljon on asioita, jotka tulee ottaa huomioon. Tärkeää on muistaa tietosuoja-asetukset. Myöskään asiakkaan yksityisyyttä ei saa millään tavoin loukata, vaan esimerkiksi jokaiseen kuvaan, jossa asiakas esiintyy tulee pyytää lupa. Aktiivisuus sosiaalisessa mediassa on tärkeää ja yrityksestä tulee näkyä asiallinen tyyli, sillä monet lopettavat asioinnin tietyssä yrityksessä juuri sosiaalisesta mediasta näkyvien negatiivisten syiden vuoksi. Kaikkiin kommentteihin ja viesteihin tulee vastata nopeasti. Vaikka asiakas haukkuisi koko kaupan pystyyn, tulee viestiin vastata neutraalia, asiallista kieliasua käyttäen. 

Pohtiessani toteuttamaamme sosiaalisen median toteutusta eri kanavissa, huomasin että entistä tärkeämpää on aikatauluttaa tekemämme julkaisut. Osallistujia tulee rohkaista osallistumaan keskusteluun. Toteutuksessamme oli merkittävässä roolissa liikunta- ja ruokavalio-ohjeet. Näihin tulee kiinnittää huomiota, antaa osallistujien kysyä kysymyksiä ja vastata näihin nopeasti ja asiallisesti. Myös kaikenlainen tiedottaminen tulevista asioista on tärkeää, sillä siten saadaan tieto mahdollisimman nopeasti kaikkien korviin. 

Mutta miten voisin hyödyntää sosiaalista mediaa uusin tavoin jatkossa? Ensimmäisenä mieleeni juolahti uusien sosiaalisen median tarjoamien kanavien käyttöönottaminen. Tutustuin kurssin aikana LinkedIn -alustaan, joka osoittautui mielestäni mielenkiintoiseksi ja helpoksi käyttää. Aion ottaa sen käyttöön aktiivisemmin osaksi arkea, sillä LinkedIn tarjoaa upean mahdollisuuden tutustua alan asiantuntijoihin! Lisäksi pohdin, että tärkeää on tehdä julkaisuja useammin, mutta muistaa laatu, ajankohtaisuus sekä johdonmukaisuus. Myös hastagien käyttö julkaisuissa on helppoa, joten niitä käyttämällä saa ohjattua tietyistä aihepiireistä kiinnostuneita omaan profiiliinsa. 

Entä oliko kurssista minulle apua? Oli, olen täysin tyytyväinen kurssin tarjontaan ja siihen kaikkeen, mitä opin kurssin aikana. Pystyn hyödyntämään oppimiani asioita tulevaisuudessa osana opiskelua, työtä sekä vapaa-aikaa! 

SOSIAALINEN MEDIA - OPPIMISTEHTÄVÄ 3c: Toteutussuunnitelma

Kolmannessa oppimistehtävässä tehtävänämme oli muodostaa 4-6 hengen ryhmät käyttäen apuna Slack -keskustelualuetta. Muodostimme ryhmämme neljän hengen kesken, sillä silloin on helppo jakaa kaikille tasapuolisesti työtä. Tehtävään kuului sosiaalisen median toteutussuunnitelma, joka toteutetaan seuraavassa oppimistehtävässä. 

Valitsimme toteutussuunnitelmallemme aiheeksi hyvinvoinnin, johon liittyy läheisesti myös liikunta ja ruokavalio. Aihe löytyi yllättävän helposti. Päädyimme aiheeseen, sillä hyvinvointi on jatkuvasti kasvava trendi ja siten myös toteutusta on helppo lähteä tekemään. Annoimme suunnitelmallemme nimen Elinvoimaa elämään - Hyvinvoivaan huomiseen ja otimme käyttöön myös hashtagin #elinvoimaaelämään, jota käytetään valitsemissamme palveluissa Facebookissa sekä Instagramissa. Kohderyhmäksi valitsimme kaikki hyvinvoinnista ja siten myös liikunnasta ja ruokavaliosta kiinnostuneet henkilöt. Rajasimme kohderyhmää vielä lisää 20-60 -vuotiaisiin naisiin, sillä se on selkeästi otollisin segmentti. Miesten osallistuminen on kuitenkin myös mahdollista.

Sosiaalisen median ympäristöjä valittaessa, huomioimme kohderyhmän ja heidän käyttämät sosiaalisen median palvelut. Päädyimme ottamaan käyttöön Facebookin, Instagramin, YouTuben sekä WhatsAppin. Facebook on mielestäni tärkein palvelu, mutta jokainen näistä on hyvä apu kohderyhmän tavoittelussa.

Facebookissa käytämme ryhmää, johon kenen tahansa on helppo liittyä. Se toimii hyvin myös hieman vanhemman kohderyhmän tavoittelussa, sillä Facebook on selkeästi heidän käyttämä palvelu. Facebook on myös niin kutsuttu elinehto, sillä se on tehokkaasti ihmisiä tavoittava media, jossa on mahdollisuus myös kohdennetulle mainonnalle. Se on myös nopea tiedotusväline, mutta vaatii aktiivisen otteen. Instagramilla pyrimme löytämään nuorempia kohderyhmiä. Sinne on mahdollista lisätä kuvia, jotka välittää tietynlaista tunnelmaa ja siten luo positiviista mielikuvaa ja vetoaa tunteisiin. Etenkin Instagramissa on tärkeää käyttää valitsemaamme hashtagia, sillä siten tavoitetaan kohderyhmää.

YouTube tarjoaa mahdollisuuden monenlaiseen toimintaan, sillä videoita on mahdollista tuottaa niin monella eri tavoin. Esimerkkejä ladattavista videoita ovat esimerkiksi alan asiantuntijoiden haastattelut tai treeni- ja ravintoasioihin keskittyvät vinkkivideot. WhatsApp toimii yhteisöllisyyden lisääjänä, sillä sen avulla ryhmäläiset voivat sopia tapaamisia ja esimerkiksi yhteisiä treenejä. Tässä on otettu jo suunnitteluvaiheessa huomioon tietosuoja, sillä jaamme linkin, jonka avulla ryhmään pääsee, jolloin WhatsAppiin liittyminen on täysin oman päätöksen takana. 

Toteutuksen jatkokehittäminen on mahdollista. Mukaan voidaan ottaa uusia, erilaisia elementtejä. Juuri nyt palvelu on täysin ilmainen, mutta tulevaisuudessa olisi mahdollista ottaa mukaan myös maksullisia palveluita. Näitä voisivat olla esimerkiksi personal trainer -palvelut tai henkilökohtaisesti suunniteltavat ravinto-ohjelmat. Toteutuksen ylläpidon tulee olla ympärivuotista, sillä hyvinvointi teemana on vuodenajasta riippumaton. Se saattaa muuttaa muotoaan kuitenkin vuodenajasta riippuen. Esimerkiksi kesällä painotetaan ulkona liikkumista, talvella taas kuntosaliharjoittelua. Hyvinvointi on myös jatkuvasti kasvava trendi, jota tulee pitää yllä sesonkien mukaisesti. Ylläpito on kuitenkin suht helppoa, sillä toteutus tehdään verkossa, eli sitä voi tehdä mistä päin tahansa milloin tahansa.