7. toukokuuta 2018

SOSIAALINEN MEDIA: OPPIMISTEHTÄVÄ 1c - Sosiaalinen media omalla alallani

Ensimmäisen oppimistehtävän aikana olen oppinut, että sosiaalinen media on hyvin vahva tekijä nykyajan työelämässä jokaisella alalla. Oppimistehtävässä oli tehtävänä pohtia, miten sosiaalista mediaa voisi hyödyntää omalla alalla.

Opiskelen Turun ammattikorkeakoulussa liiketalouden tradenomiksi, erikoistuen syksyllä taloushallintoon. Työskentelen parhaillaan päivittäistavarakaupassa myyjänä, jossa on sosiaalisen median merkitys tullut myös tutuksi ja osaksi arkea muutama vuosi takaperin. Myös opiskelun aikana sekä tulevaisuuden työelämässä sosiaalisella medialla on monenlaisia hyödyntämistapoja. 

Kaupan arjessa sosiaalista mediaa voidaan hyödyntää esimerkiksi markkinoinnissa. Asiakkaille tiedon kulkeminen, esimerkiksi aukioloaikojen muuttuessa, onnistuu myös helposti esimerkiksi Facebookin välityksellä. Asiakas saa sosiaalisen median kautta kosketuksen kaupan arkeen, josta kaikilla ei välttämättä ole kovin erikoista mielikuvaa. Tällä hetkellä Facebookissa käytetään paljon arvontoja, joiden välityksellä ihmiset saadaan tykkäämään sivusta ja siten seuraamaan päivityksiä. Tämä ei kuitenkaan riitä, vaan päivitysten tulee olla hyvälaatuisia, innostavia ja monipuolisia. Pelkät mainoskuvat eivät ole asiakkaan silmissä parasta antia, vaan tulee panostaa itse otettuihin kuviin ja luoda niiden avulla positiivinen vaikutelma. 

Vaikka sosiaalisen median yleistyttyä on negatiivisen palautteen antaminen helpompaa, ei ole syytä sille, miksi ei kannattaisi avata esimerkiksi Facebook -sivuja. Niiden kautta on asiakkaan helpompaa antaa palautetta, mutta myös palautteeseen vastaaminen on yrityksen puolesta yksinkertaisempaa, sillä asiakkaaseen saadaan helposti yhteys. Sosiaalisessa mediassa toimivan yrityksen tulee kuitenkin muistaa, ettei esimerkiksi lähde mukaan asiakkaan aloittamaan kinaan vaan muistaa, että asiakkaan negatiivisiinkin palautteisiin tulee reagoida neutraalisti ja asiantuntevasti. 

Kaupan arjessa on Facebook on merkittävin ja näkyvin sovellus. Myös esimerkiksi Instagramin käyttö on mahdollista ja sellaisen tilin ovat muutamat kaupat jo avanneetkin. Kaupan sisäisessä viestintä on tärkeää ja oman kokemuksen mukaan sosiaalisen median kanavat toimivat hyvin. Silloin tieto kulkee nopeasti, eikä tule tiedon kulkemisen katkoksia. Osittain se kuitenkin aiheuttaa hankaluuksia, sillä osa työntekijöistä ei välttämättä halua niin sanotusti "viedä töitä kotiin" ja saada jatkuvasti viestejä työasioista esimerkiksi vapaapäivän tai loman aikana. 

Opiskellessani ammattikorkeakoulussa olemme käyttäneet paljon erilaisia sosiaalisen median viestimiä. Suurimmassa käytössä on ollut Officen tarjoamat pilvipalvelut. Mielestäni ensimmäisen vuoden opiskelijoiden keskuudessa voitaisiin painottaa entistä enemmän erilaisten sosiaalisen median sovelluksia. Esimerkiksi LinkedInin ja eri keskusteluportaaleiden painottaminen olisi tärkeää. LinkedIn on monelle hyvin vieras ja sen käytön oppiminen olisi tärkeää, jotta verkostoituminen mahdollistuisi mahdollisimman helposti. Myös tulevaisuuden työllistymisen kannalta LinkedIn:n oppiminen olisi tärkeää. Erilaisten keskusteluportaalien hyötynä olisi se, että tieto kulkisi nopeasti esimerkiksi ryhmätöitä tehdessä. Itse koen vaikeaksi, jos ryhmätyön teko tapahtuu monen eri portaalin avulla. 

Mikäli suuntaan ajatukseni enemmän kohti valmistumista ja mietin miten voisin tulevaisuuden työssäni hyödyntää sosiaalista mediaa, on silloinkin monia erilaisia vaihtoehtoja. Taloushallinnon tradenomit työllistyvät esimerkiksi tilitoimistoihin, joissa useammassa on jo tällä hetkellä käytössä sähköinen taloushallinto. Kuten kaupan arjessa, on tilitoimistojenkin arjessa mukana merkittävästi mainonta, sillä kilpailu yritysten välillä on tiukkaa. Usein kuuleekin kysyttävän: "Kuka tarjoaa palvelun edullisimmin?" Yritykset, eli tilitoimistojen asiakkaat, siis kilpailuttavat tilitoimistoja. Tässä on sosiaalisella medialla merkittävä rooli. Asiakkaan tulee löytää helposti yritys netin välityksellä, hänen tulee saada otettua helposti yhteyttä ja myös hintatietojen saaminen on asiakkaalle tärkeää. Tilitoimistoille on tärkeää näkyä esimerkiksi juurikin Facebookissa. Suuremmille yrityksille myös LinkedIn on tärkeä kotisivujen ohella.

Oli ala mikä tahansa, on sosiaalisen median avulla mahdollista niin markkinoida, ottaa vastaan palautetta kuin luoda asiakkaalle positiivinen kuva yrityksestä. Mainonta on myös mahdollista kohdistaa juuri oikealle, potentiaalisten asiakkaiden segmentille. Hyvin tuotetun tuotteen tai palvelun myötä asiakkaan on helpompaa antaa myös positiivista palautetta sosiaalisen median kautta. Silloin se on myös muiden asiakkaiden nähtävillä ja voi vaikuttaa heidän ostopäätöksiinsä positiivisesti.

Omalla alallani tärkein sosiaalisen median alusta on mielestäni jo useasti mainittu Facebook, jonka avulla tieto välittyy helposti vastaanottajalle. Facebookin välityksellä on mahdollista mainostaa myös erilaisissa ryhmiss. Esimerkiksi Turun alueella on muutamia erilaisia ilmoitustaulu -tyyppisiä ryhmiä, joihin kaikki jäsenet ovat tervetulleita mainostamaan tarjoamiaan palveluita. 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti