10. toukokuuta 2018

SOSIAALINEN MEDIA - OPPIMISTEHTÄVÄ 2b: Digitaalinen identiteetti

Toiseen oppimistehtävään kuului tietosuojan lisäksi tutustua digitaaliseen identiteettiin. Aloitin tutustumisen pohtimalla, mikä oikein on digitaalinen identiteetti.

Lyhyesti määriteltynä digitaalinen identiteetti sisältää sellaiset asiat itsestäsi, jotka löytyvät internetistä. Tähän sisältyvät mukaan myös eri sosiaalisen median kanavat, joihin on rekisteröitynyt. Myös kirjoitetut mielipiteet ja kommentoidut artikkelit ovat osa digitaalista identiteettiä. 

Osana tehtävänantoa oli etsiä itsestä tietoa internetin kautta ja arvioida, ovatko tiedot oikeita. Löysin itsestäni yllättävän paljon kaikenlaista tietoa. Siihen sisältyi niin sosiaalisen median kanavat, kuten Facebook, Instagram ja Twitter. Myös pienemmällä käytöllä olleen LinkedIn:n profiili tuli ensimmäisten hakutulosten joukossa - tähän suhtaudun täysin positiivisesti. Facebookin tuloksiin sisältyi niin henkilökohtainen profiilini kuin myös harrastustani varten luotu sivu, jota päivitän useammin. Sosiaalisen median kanavien lisäksi hakutuloksiin sisältyi muutamia uutisleikkeitä, joita olivat esimerkiksi lukion ja ammattikoulun valmistuvien opiskelijoiden nimilistat. Yllätyksekseni huomasin myös, että Facebookin hakutuloksiin sisältyi myös joiden kavereideni julkaisut, joista saatoin olla reagoinut tavalla tai toisella. Kaikki tiedot kuitenkin olivat oikeita, eivätkä aiheuttanut sen enempää hämmennystä itselleni.

Kaikkien netissä olevien tietojen täydellinen poistaminen on mielestäni lähes mahdotonta. Internetissä on pieniä jälkiä niin monessa paikassa, joten täydellisessä tietojen poistamisessa olisi valtava työmäärä. Jos tietojaan kuitenkin haluaa vähentää internetissä, on mahdollista pyytää tietoja poistettavaksi hakukoneista, kuten Googlesta. Google tarjoaakin tähän mahdollisuutta, mutta kuulemani mukaan prosessi on hyvin hidas ja se vaatii hyviä ja painavia perusteita. Siihen mitä tietoja itsestä löytyy, on merkittävää se mitä julkaisee. Jokaista julkaisua kirjoittaessaan, onkin tärkeää miettiä mitä julkaisee, mihin ja kenen nähtäville. 

Mutta mitä merkitystä on, jos tietoja ja kuvia manipuloi ja muodostaa itselleen tai mahdollisesti myös toiselle henkilölle täysin erilaisen digitaalisen identiteetin? 

Mielestäni tällä on erittäin painava merkitys. Esimerkiksi julkisuudessa tunnettujen henkilöiden kuvia on jaettavana suuret määrät. Sen vuoksi ne on helppo tallentaa vaikka kotikoneelle ja muokata. Julkkiksille tehtävän kuvien muokkauksen vielä ymmärtää, sillä onhan julkisuudessa pysyttävä tavalla tai toisella. 

Mutta mikäli omia henkilökohtaisia kuvia jaetaan muokattuina, vaikuttaa tämä vain omaan elämään ja seurauksista on vastattava henkilökohtaisesti. Mielestäni esimerkiksi työnhaun kannalta on tärkeää miettiä, millaisia tietoja itsestään jakaa. Mikäli internetistä löytyvät tiedot poikkeavat merkittävästi hakutilanteessa ilmoitetuista tiedoista, on sillä negatiivinen vaikutus. Vaikka työnantaja ei saisikaan Googlettaa työnhakijaa ilman asianomaisen lupaa, tehdään sitä paljon ja sitä onkin mahdotonta valvoa. Tällaisessa tilanteessa työnantajan on kuitenkin muistettava mahdollisuus kaimoille ja oltava avoin sille, mitä työnhakija kertoo. Itse en työnantajana asettaisi suurta painoarvoa internetistä löytyvälle tiedolle, sillä sen on voinut kirjoittaa kuka tahansa. Luottaisin työnhakijan sanaan.

Mietin kuitenkin digitaalisen identiteetin manipuloinnin yhteydessä, miksi kuvia muokataan niin paljon? Taustalla on varmasti vahvana itsetuntoon liittyvät tekijät. Tällöin henkilö haluaa usein olla jotain muuta kuin on ja se johtaa kuvien ankaraan muokkaamiseen. Tämä kuitenkin saattaa aikaansaada vääristetyn kuvan todellisuudesta. 

Julkisuuden henkilöt - kuuluuko tietoja löytyä sosiaalisesta mediasta vai ei? 

Mielestäni tämä riippuu täysin julkisuuden asemasta. Mikäli toimii matalammalla tasolla esimerkiksi yrityksen hierarkiassa, ei tietoja tarvitse löytyä. Mutta mikäli kyseessä on esimerkiksi suuryrityksen johtaja, on hänelle varmasti etua sosiaalisen median näkyvyydestä. Tällöin häneen on helpompi samaistua ja etenkin luottaa. Kaikki virat ja toimet, joissa on päätäntävaltaa tai mahdollisuuksia tehdä päätöksiä, on mielestäni positiivista, että tietoa löytyy internetistä. 

Mutta entäs poliitikot - kuuluuko tietoja löytyä? Tätä itse asiassa googlasin ja löysin mielipiteen siitä, että tulisi löytyä, sillä heidän vahvojen mielipiteiden myötä olisi hyvä nähdä myös faktoja henkilön omasta elämästä. Itse pidän myös tärkeänä esimerkiksi koulutustaustaa. 

Pienempien kuntien kuntavaaleissa on usein helppoa äänestää, sillä kaikki tuntevat kaikki. Ääni saatetaan antaa sille, jonka kanssa ollaan muutenkin tekemisissä. Mutta mitä jos haluaa löytää tietoa lisää ehdokkaista kuntavaalien aikana? Olen itse törmännyt siihen, että pienellä paikkakunnalla ei tietoja niin vain jaella - juurikin siitä syystä, että kaikki tuntevat kaikki. Äänestäjän näkökulmasta olisi kuitenkin tärkeää saada ehdokkaasta tietoa. 

Ymmärrettävää on julkisuuden henkilöiden kohdalla kuitenkin myös se, että heillä on myös oikeus pysyä poissa sosiaalisesta mediasta, kuten muillakin niin sanotuilla "tavallisilla tallaajilla".


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti